Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Av.Cem BORA ÇETİN

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın işçiye vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı, sadece kadınlara özel tanınmış bir haktır. Evlenen erkek işçilerin işten ayrıldıklarında bu sebeple tazminat almaları mümkün değildir.

 

 

Kıdem Tazminatı Almak İçin Aranan Şartlar

 

Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.
İş Kanunu’na göre istifa eden işçinin kıdem tazminatı alabileceği hallerden biri de evlilik nedeniyle kadın işçinin ayrılmasıdır.
Evlilik nedeniyle ayrılan kadın işçinin, resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde istifa dilekçesini sunmuş olması gerekir.
Kadının kıdem tazminatı almaya hak kazandığı hallerde, işveren bu tazminatı ödemek zorundadır.
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadının yapması gereken; evlilik nedeniyle kıdem tazminatı istediğini belirten bir dilekçe hazırlamak, dilekçenin içerisine de evlilik cüzdanının bir suretini koyarak işverenine bildirmektir.
Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

 

 
Evlilik Sebebiyle Kıdem Tazminatının Alınması İlgili Sık Sorulan Sorular ?
 •  

  Evlendikten Sonra Kıdem Tazminatı Alan Kadın İşçi Yeniden Bir İşe Girebilir Mi?

  Evlenme nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatını alarak bir işten çıktıktan sonra başka bir işte çalışmasını engelleyici bir hüküm yoktur. Aksi düzenleme Anayasal haklardan olan çalışma özgürlüğü serbestisine aykırıdır…

   
 •  

  Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılacak Kadın İşçinin İhbar Sürelerine Uyması Gerekir Mi?

  Yargıtay’ın emsal kararlarına göre evlilik nedeniyle işten ayrılan kadının ihbar sürelerine uymasına gerek yoktur. İşveren ihbar tazminatı talep edemeyeceği gibi, zamanında ihbarda bulunan işçi de ihbar tazminatı talep edemeyecektir.

   
 •  

  Kıdem Tazminatını Alamayan Kadın İşçi Ne Yapabilir?

  İşçi işverene önce ihtarname gönderebilir.İhtarname gönderilmesi zorunlu unsur değildir.İşçilik alacağı olduğu için önce arabulucuya gidilir, anlaşılamazsa iş mahkemesinde dava açılabilir…